Buprenorfin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Suboxone
  • Temgesic
Akutföreskrifter:

Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, compliance.

Vid frågeställning intox/misstänkt intag/missbruk rekommenderas analys i urin, Buprenorfin, U-.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- dosering
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och frys.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom ett dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Kommentar:
I analysen mäts buprenorfin och dess metabolit norbuprenorfin.