Buprenorfin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Suboxone
  • Temgesic
Akutföreskrifter:

Akut analys utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, compliance.

Vid frågeställning intox/misstänkt intag/missbruk rekommenderas analys i urin, Buprenorfin, U-.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- dosering
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Kommentar:
I analysen mäts buprenorfin och dess metabolit norbuprenorfin.