Bensodiazepiner, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
 • Alprazolam
 • Apodorm
 • Diazepam
 • Flunitrazepam
 • Fluscand
 • Halcion
 • Mogadon
 • Oxascand
 • Sobril
 • Stesolid
 • Temesta
 • Xanor
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, intoxikation, compliance, utsättning av bensodiazepiner.

Vid frågeställning misstänkt intag/missbruk rekommenderas screening i urin, Bensodiazepiner, U-.
Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).

Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och tid
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
 • önskad substans
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst 3-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Vid beställning av diazepam lämnas även svar på dess aktiva metaboliter nordiazepam och oxazepam.
Ackreditering:
Ja