Aripiprazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Abilify
Akutföreskrifter:
Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, compliance, biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- frågeställning

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp.
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom ett dygn från provtagning. Alternativt kan förvaring/transport ske kylt om ankomst sker inom två dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Kommentar:
I analysen mäts aripiprazol och dess aktiva metabolit dehydro-aripiprazol.