Amitriptylin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Nortriptylin
Läkemedelsnamn:
  • Saroten
  • Tryptizol
Akutföreskrifter:
Akut analys utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:
Remiss:
-Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Rekommenderat intervall för summan av amitriptylin och nortriptylin anges vanligen till 300-700 nmol/L, men detta kan skilja sig mellan olika behandlingsindikationer. Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på amitriptylin och dess aktiva metabolit nortriptylin.
Ackreditering:
Ja