Aciklovir, S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: CMMG
Läkemedelsnamn:
  • Aciklovir
  • Acyklovir
  • Geavir
  • Valaciklovir
  • Valtrex
  • Zovirax
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 h) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg. 

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Indikationer / kompletterande analyser:
Behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion, biverkningar eller intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning.
Provtagning:
Rör utan tillsats, röd propp.
Volym 2 mL venblod. 

Vid svårstucken patient eller barn under fem års ålder se Minsta mängd vid kapillär provtagning. Kapillärrör/mikrorör: rör utan tillsats, röd propp.

Provtagning före dos. 
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj serum.

Serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom åtta dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. 

Svar lämnas på aciklovir och dess aktiva metabolit CMMG. CMMG är av särskilt intresse hos patienter med nedsatt njurfunktion. 
Ackreditering:
Ja