Tymidinkinas, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: TK
Rapportnamn: S-Tymidinkinas
Indikationer / kompletterande analyser:
Prognos och behandlingskontroll av främst hematologiska maligniteter.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: E/L
< 7,5
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.