Tymidinkinas, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: TK
Provtagning:
Se kommentar.
Kommentar:
Från och med 2017-03-15 utgår analysen Tymidinkinas från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.