Prostataspecifikt antigen, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PSA
  • PSA-kvot
Rapportnamn: P-PSA resp P-PSA fritt/tot kvot
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik och uppföljning av prostatasjukdomar.
Huvudindikation: Följa behandlingen av prostatacancer.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Beställ PSA samt PSA fritt/tot kvot vid diagnostik och enbart PSA vid uppföljning av prostatasjukdomar.

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

P-PSA
Män:
< 40 år   < 2,0 
≥ 40 år < 3,0 

P-PSA fritt/tot kvot: > 0,18

Kvinnor:
P-PSA: < 0,05 mikrog/L
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja