Kortikoliberin, fP-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • CRF
  • Corticotropin releasing factor
  • CRH
Rapportnamn: fP-CRF
Indikationer / kompletterande analyser:
Cushings sjukdom (central Cushing) orsakad av hypersekretion av CRF från tumörer.
Metod:
Immunkemi (RIA), radioaktivitet
Remiss:
Se kommentar.
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp
Minst 2 mL blod krävs.

Fasteprov.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provet och minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående.
 
Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 5,0
Svarsrutiner:
Se kommentar.
Kommentar:
Analyseras endast för studier med studieavtal.