Ceruloplasmin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Ceruloplasmin
Indikationer / kompletterande analyser:
Ceruloplasmin transporterar koppar i blodet. Låga nivåer ses vid Wilsons sjukdom, kopparbrist i födan och vid leverinsufficiens. Ceruloplasmin är ett långsamt akutfasprotein. Förhöjda nivåer förekommer också vid östrogenpåverkan.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst plasma. 
Referensintervall:
Enhet: g/L
Kvinnor:
0,16–0,45 g/L 

Män:
0,15–0,30
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja