Atrium natriuretisk polypeptid, fP-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ANP
Provtagning:
Analysen är nedlagd från och med 160406.
Kommentar: