Albumin, Asc-

Klinisk kemi

Remiss:
Konsult
Provtagning:
Centrifugrör
Referensintervall:
Saknas