Argininosuccinat, behandlingskontroll, fP-

CMMS

Alternativt sökord: Argininosuccinat aciduri
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll argininosuccinat för patienter med diagnostiserad argininosuccinatlyasbrist (ASL-brist) och arginasbrist.
 
Utredning av patienter med misstänkt ureacykeldefekt utförs i urin som "Aminosyror, screening, U-".
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Argininosuccinat, behandlingskontroll -fP".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").
För remissuppgifter se Anvisning.
Provtagning:

Helst fasteprov. Om detta inte är möjligt ta provet före måltid och ange senaste födointag på remissen.

Venblod: Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma.

Kapillärblod: Mikrorör Li-heparin (utan gel). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

 Frys den avskilda plasman. Se Anvisning för provhanteringsdetaljer. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka plasman fryst.
Se Anvisning för transportdetaljer.
Referensintervall:
0-4 µmol/L
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar.
Bedömning av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut