Prostatacancertestet Stockholm-3

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Stockholm 3
  • Sthlm-3
  • PSA
  • Prostatacancer
Indikationer / kompletterande analyser:

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år dör 2400 män på grund av sin prostatacancer.

Prostata specifikt antigen (PSA) analyseras idag för att upptäcka män som har risk för prostatacancer men testet kan inte skilja mellan behandlingskrävande och icke-behandlingskrävande cancer, och ger ofta falskt positiva svar, vilket kan resultera i onödiga undersökningar och behandlingar.

Stockholm-3 testet är ett kliniskt diagnostiskt test avsett att användas vid misstanke om prostatacancer. Testet kombinerar fem biomarkörer (tPSA, fPSA, fhK2, PSP94, GDF-15), över 100 genetiska markörer samt kliniska data (bl a ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer). Testet är framtaget för män mellan 50 och 70 år och har utvärderats på nästan 60 000 svenska män (publicerat i The Lancet Oncology 2015 (http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045%2815%2900361-7)).

Information in English

Metod:
Microarray (biomarkörerna)
SNP-array (genetiska markörerna)
Remiss:
Remiss beställs av läkare/vårdenhet och tillhandahålls av Studiecenter. Vid beställning, var vänlig och ha följande uppgifter redo:
  • Eventuell befintlig kombikakod (11 tecken), OBS! ej FUMS-kombika
  • Fullständig adress
  • Hur många remisser som önskas beställas
e-mail: studiecenterlab.karolinska@sll.se eller
telefon 08-517 70 437
Provtagning:
1 st EDTA, lila propp (4 mL), för plasma analys
1 st EDTA, lila propp (4 mL), för DNA analys
1 st LiHep, ljusgrön propp (3,5 mL)

Vänd alla 3 rören direkt efter provtagning 5-10 ggr.
Förvaring / transport:

För EDTA-rören: om transport sker inom 3 dygn förvara rören i kyl.
Om transport sker senare än 3 dygn ska EDTA-plasmaröret centrifugeras (10 min, 2000 G) och hällas av i rör från Saarstedt (55.525) med kork (65.806.510).
EDTA-rör avsedd för plasma analys ska avhällas och märkas ”EDTA Plasma Alikvot”, fryses och transporteras fryst. EDTA-rör avsedd för DNA analys skall ej centrifugeras utan fryses och transporteras fryst.

För LiHep-röret: Rumstemperera röret stående i 10 min (undvik solljus). Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar kan det förvaras ocentrifugerat i rumstemperatur.
Om transport sker inom ett dygn ska röret centrifugeras (10 min, 2000 G) och förvaras i kyl (behöver inte hällas av). Om transport sker inom 3 dygn ska det centrifugerade röret hällas av och märkas ”LiHep PSA Alikvot”. Förvara i kyl. Om transport sker senare än 3 dygn fryses avhälld plasma och transporteras fryst.

Referensintervall:
Negativt [0-10%], Positivt [11-100%]
Svarsrutiner:
Resultatet består av en riskbedömning för att patienten vid biopsi har en behandlingskrävande prostatacancer tillsammans med en rekommendation om vidare omhändertagande.

Svar på enskilda markörer ges normalt ej.

Svar ges vanligtvis inom 3-4 veckor.
Kommentar:
Stockholm3-testet kostar 1 700 kronor (ett nationellt introduktionspris som ska utvärderas) eventuella kostnader för provtagning/medicinsk service tillkommer.
Patienten måste själv stå för denna kostnad och ska erlägga betalning direkt till ansvarig vårdgivare.