Oxykodon, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Oxikodon
  • Oxycodone
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med immunokemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS/MS).
Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
-provtagningsdatum
-frågeställning
-anamnes
-remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning.
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten.

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Behöver inte skickas kylt. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.