Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis och Legionella

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Pertussis
  • Legionella
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om aktuell luftvägsinfektion med Chlamydophila pneumoniae och/eller Mycoplasma pneumoniae där diagnostik bedöms nödvändig, till exempel vid pneumoni:
ChlamMycopPert (Chlamydophila pneum-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Parapertussis-DNA, Pertussis-DNA) utförs alltid tillsammans.

Antikroppar för Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae är mycket sällan indicerat. Analysen utförs inte längre rutinmässigt och kan inte beställas via elektronisk beställningskatalog eller pappersremiss. Önskas analys måste laboratoriet kontaktas på telefon 08-517 719 99 Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet.

Misstanke om aktuell Legionella-infektion:
Urinprov och prov från nedre luftvägar kombineras.
Luftvägar, Legionella m.fl (Legionella species-DNA, Legionella pneumophila-DNA, Chlamydophila pneum-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Parapertussis-DNA, Pertussis-DNA) utförs alltid tillsammans. 
Urin, Legion/Pneumok-Ag (Legionella pn serogr 1-Ag, Pneumokock-Ag) utförs alltid tillsammans.

Misstanke om kikhosta:
Se indikationer tillägg

ChlamMycopPert (Chlamydophila pneum.-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Parapertussis-DNA, Pertussis-DNA) utförs alltid tillsammans.

Antikroppar
Pertussis-Ak (Pertussis FHA IgA, Pertussis FHA IgG, Pertussis toxin IgA, Pertussis toxin IgG) utförs alltid tillsammans.

Immunitetsfrågeställning
Pertussisimmunitet

Tilläggsinformation

Legionella
Legionellainfektion är en ovanlig, men allvarlig orsak till pneumoni. Legionellabakterier växer inte fram vid vanlig bakterieodling, varför specialdiagnostik krävs. DNA-påvisning av Legionella på nedre luftvägsprov kan användas för att diagnosticera samtliga legionellaarter. Positiva DNA-prov odlas för vidare art- och serotypning. 

Urinantigentest kan endast användas för att diagnosticera Legionella pneumophila serogrupp 1, den vanligaste orsaken till svår Legionella-pneumoni. Urinantigentestet kan inte användas för att utesluta legionellainfektion, eftersom testen inte täcker övriga serogrupper av Legionella pneumophila och inte heller övriga legionellaarter. Negativt testresultat utesluter inte heller legionellainfektion med Legionella pneumophila serogrupp 1.

Pertussis
Vid misstanke om aktuell pertussis rekommenderas prov för påvisande av pertussis-DNA i nasofarynx och/eller serum för antikroppspåvisning, beroende på hur länge patienten har haft symtom. Störst chans att påvisa DNA är tidigt i förloppet.
Antikroppsbestämningen blir positiv efter ca 3-4 veckor, uppföljande prov kan behövas om provet är taget tidigare i förloppet. Ange insjukningsdatum och eventuellt  tidigare vaccination på beställningen.

Hos individer med IgA-brist kan analysresultatet för Pertussistoxin-IgA och FHA-IgA bli falskt negativa. I Sverige förekommer denna brist hos ca 1/600 individer.
Vid tolkning av serologin bedöms både IgG- och IgA-antikroppar och de flesta infekterade individer svarar med stegring i båda dessa antikroppsklasser. Personer över 50 år kan vid pertussisinfektion ibland svara med endast ett positivt FHA-IgA vilket innebär att hos patienter med IgA-brist kan pertussis inte påvisas med serologi. Om prov är taget i tidigt skede och klinisk misstanke kvarstår rekommenderas nytt uppföljande prov för ny bedömning.
Ingen screening för IgA-brist utförs.

Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
ChlamMycopPert
- svalgsekret, bakre svalgvägg, virusset. Provtagning
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter No. 8
- nasofarynxsekret, virusset, tunn Provtagning
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör Provtagning
- sputum, sputumburk Provtagning
- trakealsekret, sterilt provrör

Legionella m.fl
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör
- sputum, sputumburk
- trakealsekret, sterilt provrör

Legion/Pneumok-Ag
- urin, sterilt provrör, 2-9 mL. Provtagning

Antikroppar
Pertussis-Ak
Pertussisimmunitet
- blod, gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Kyl
Transporteras snarast till laboratoriet
Svarsrutiner:
Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.

Legionella-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Legionellaodling utförs endast om Legionella-DNA påvisas: Svar lämnas inom 7-10 dagar efter positiv DNA-påvisning.
Legionella pn serogr 1-Ag och Pneumokock-Ag: Svar lämnas inom 1-2 dagar.

Antikroppar
Perstussis-Ak och Pertussisimmunitet: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.