Drogtest, luft-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)
Remiss:
Remiss Missbruksmedel

(För företagsprover  "Drogtest för arbetslivet")

Fyll i:
-provtagningsdatum
-remitterande läkare
Provtagning:
Använd provtagningskit som beställs via karolinska.se/lab (innehåller även en beskrivning)
Förvaring / transport:
Om transport till laboratoriet inte kan ordnas omgående så ska provet förvaras i kyl.
Transport sker utan kyla.
Svarsrutiner:
Svaret anger påvisade substanser per prov.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid analys av drogtest, luft-, ingår amfetamin, metamfetamin, morfin, kodein, 6-acetylmorfin, tetrahydrocannabinol, kokain, bensoylekgonin, diazepam, klonazepam, alprazolam, oxazepam, MDMA (ecstasy), metadon och buprenorfin. Det går inte att beställa enskilda analyser.