Växt- och svampdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation

Tilläggsinformation


Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS).

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I analysen ingår: atropin, harmalin, harmin, ibogain, kathinon, krypton, LSA, mescalin, mitrafyllin, kratom, mitragynin (kratom), psilocin, skopolamin, yohimbin

Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare


Beställ gruppen Växt-och svampdroger, ej enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Referensintervall:
Saknas