Gastroenterit (GE), virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Norovirus
Vid misstanke om akut infektion. Följande analyser utförs alltid tillsammans: Norovirus-RNA (Norovirus GI-RNA, Norovirus GII-RNA)

Norovirus och rotavirus
Vid misstanke om akut infektion på barn under 5 år. Följande analyser utförs alltid tillsammans: Noro, Rota (Norovirus GI-RNA, Norovirus GII-RNA, Rotavirus-RNA)

Gastroenteritvirus, utvidgad diagnostik
Vid misstanke om akut infektion med annat gastroenteritvirus. Följande analyser utförs alltid tillsammans: GE virus utvidg. (Astrovirus-RNA, Adenovirus-DNA, Rotavirus-RNA, Sapovirus-RNA, Norovirus GI-RNA, Norovirus GII-RNA)

Tilläggsinformation

Noro-, sapo- och rotavirus orsakar gastroenterit och kan drabba alla åldrar. Kliniskt är dessa virus svåra att särskilja. De är smittsamma och kan orsaka utbrott i olika omfattning. Adeno- och astrovirus orsakar också gastroenterit men är mindre vanliga orsaker till utbrott. Vid utbrott tas prov från 3-5 nyligen insjuknade individer.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
I första hand rekommenderas fecesprov i Fecesrör. För norovirus kan i undantagsfall pinnprov i virusset användas. Utförlig beskrivning av pinnprov, se fecesprovtagning tilläggsinformation.

Norovirus, Norovirus och Rotavirus, GE virus utvidgad diagnostik
- feces, 2-3 skedar, Fecesrör

Förvaring / transport:
Kyl. Provet transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Norovirus
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare:
Svar lämnas senast nästa vardag. 

Gastroenteritvirus, utvidgad diagnostik
Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av noro- och sapovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien.