Gastroenterit (GE), virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom

Misstanke om akut infektion med GE Norovirus:
Norovirus-RNA (Norovirus GI-RNA, Norovirus GII-RNA)

För barn under 5 år
Noro, Rota (Norovirus GI-RNA, Norovirus GII-RNA, Rotavirus-RNA)

Misstanke om akut infektion med annat gastroenteritvirus:
Utvidgad diagnostik, GE virus utvidg. (Astrovirus-RNA, Adenovirus-DNA, Rotavirus-RNA, Sapovirus-RNA, Norovirus GI-RNA, Norovirus GII-RNA ) utförs alltid tillsammans.

Tilläggsinformation

Noro-, sapo- och rotavirus orsakar gastroenterit och kan drabba alla åldrar. Kliniskt är dessa virus svåra att särskilja. De är smittsamma och kan orsaka utbrott i olika omfattning. Adeno- och astrovirus orsakar också gastroenterit men är mindre vanliga orsaker till utbrott.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Feces är rekommenderat provmaterial. Vid utbrott tas prov från 3-5 nyligen insjuknade individer.

Fecesrör rekommenderas.
För norovirus kan i undantagsfall pinnprov i virusset användas, provtagning

GE Noro 
- feces, Fecesrör, 2-3 skedar

GE Noro, Rota
- feces, Fecesrör, 2-3 skedar

GE virus utvidgad
- feces, Fecesrör, 2-3 skedar

Förvaring / transport:
Kyl. Provet transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Norovirus: Svar lämnas senast nästa vardag.
Utvidgad diagnostik: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av noro- och sapovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien.