Läs mer

Utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset har varje år tusentals studerande under utbildning inom ett flertal olika sjukvårdsyrken.

Alla grundutbildningar på sjukhuset är knutna till ett universitet, ett institut eller en högskola. På sjukhuset får de studerande den kliniska delen av sin grundutbildning.

Sjukhuset vidareutbildar även läkare och sjuksköterskor till specialistläkare och specialistsjuksköterskor.

Uppdaterad
2013-07-12
Informationsansvarig
FoUU

Samarbete

Klinisk utbildning

Centrum för klinisk utbildning, CKU samordnar den kliniska utbildningen i grundutbildningen. 

Läs mer om CKU

Specialisttjänstgöring, ST

Efter legitimationen fortsätter de flesta läkare att utbilda sig för att uppnå en specialist- kompetens inom ett visst område.

Läs mer