Provrör

Forskningscentrum

För att bedriva forskning på högsta nivå krävs en kraftsamling av resurser avseende personal, metoder och utrustning.

Medicinska temacentrum
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet gör gemensamt en stor satsning på medicinska temacentrum för att främja överföring av grundläggande forskning till klinisk tillämpning.

Temacentrum för

Forskningscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset medverkar i utvecklingen av flera  forskningscentrum som ligger på sjukhusområdet. Här samlas kompetensen och kvalificerade forskare kan verka i en tvärvetenskaplig präglad miljö. Läs mer om några forskningscentrum nedan. 

Uppdaterad
2014-04-28
Informationsansvarig
FoUU