Mjukdelssarkom

Mjukdelssarkom är flera olika sorters tumörer som kommer från kroppens mjuka stödjevävnader, det vill säga muskler och bindväv. Dessa tumörer är sällsynta.


Rabdomyosarkom
Rabdomyosarkom kan börja på många platser i kroppen, mest i huvud-hals-området och i buken.

Man måste ta prov och undersöka i mikroskop för att bli säker på diagnosen. Ibland hittar man inte utgångsplatsen för tumören utan bara en dottersvulst, till exempel i en lymfkörtel.

Den viktigaste behandlingsmetoden är att ge cytostatika och strålbehandling, men även operation används. Flertalet barn brukar kunna botas.

Uppdaterad
2011-05-15
Informationsansvarig
Barncanceravdelningen