Sollentuna Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Sollentuna Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) är en medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Här arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor och medicinska sekreterare i team med barnet i fokus. Vår mottagning finns på Sollentuna sjukhus.

Ni är välkomna till oss på remiss från BVC, vårdcentral, skolläkare eller barnsjukhus.

På BUMM utreder och behandlar vi barn och ungdomar främst inom följande områden:

  • Neuropsykiatri (ADHD m.m.)
  • Astma och allergier
  • Fetma
  • Enures och urinvägar
  • Mag-, tarmsjukdomar
  • Psykosomatiska sjukdomar och funktionshinder
  • Barn under 6 månader med akuta infektioner

Vi har ett kontinuerligt och nära samarbete med kollegor och övriga specialister på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. BUP (Barn- och ungdomspsykiatri), barnomsorg, skola, socialtjänst och lokala habiliteringsteam är andra vårdgivare och instanser som vi har nära kontakt med.

Uppdaterad
2013-01-21
Informationsansvarig
BUMM, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Kontaktinformation

Sollentuna BUMM
Sollentuna sjukhus
Nytorpsvägen 10
191 24 Sollentuna
Fax: 08-35 79 74

Tidsbeställning/rådgivning
08-123 446 76
Mån-fre 08:30-10:00 

Öppettider
Mån-fre 08:00-16:30

Sammanhållen journalföring

Vi använder oss av sammanhållen journalföring. Detta innebär att andra vårdgivare kan ta del av barnets journal.  Mer om detta kan du läsa här 

OBS! Du kan inte spärra journaluppgifter gällande ditt barn.

1177 Vårdguiden

Vägvisare till vården
Läs om hur vården fungerar och vilka rättigheter du har. Du kan även få rådgivning  om sjukdomar och hjälp med att få veta vart du ska vända dig för att få rätt vård.
1177 Vårdguiden