Snabbingångar

Att vårdas på sin arbetsplats

I 17 år hade Helena arbetat med cancerpatienter när hon plötsligt befann sig i en ny situation – hon blev själv cancerpatient. Med diagnosen kom flera funderingar. Skulle hon kunna ta emot hjälpen som hon själv gett till andra, och möta sina kollegor i rollen som patient?

Nyheter

Se äldre nyheter