Snabbingångar

Förbättrad hälsa konstaterad för personer med könsdysfori

Antalet patienter med så kallad könsdysfori ökar kraftigt både i Sverige och andra länder. På Karolinska Universitetssjukhuset har antalet remisser de senaste knappa två decennierna ökat från cirka 20 till 350 per år. En färsk avhandling av överläkaren och kliniska sexologen Cecilia Dhejne visar att även antalet personer som söker ändring av sitt juridiska kön ökar, en grupp som glädjande nog också visar sig ha förbättrat hälsan de senaste åren.

Nyheter

Se äldre nyheter